Platformnieuws okt. 2020

Plaatsingsdatum: 22-okt-2020 9:36:02

Het Wmo-Platform Drimmelen bezocht “Het Huis van Morgen”

in Bergen op Zoom ( https://www.huis-van-morgen.nl)

De dokter zei: ”Ik beeldbel wel met u om de uitslag te bespreken…”

Mijn vader kan nu zelf eten met deze robotarm…

Robot Tessa vertelt wat ik kan doen, bv. muziek afspelen of koffie gaan drinken..

Zo lang mogelijk gezond blijven, zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Maar wat heb jij hiervoor nodig? Met nieuwe hulpmiddelen zijn er mogelijkheden die hierbij kunnen ondersteunen.

Gezond zijn en gezond blijven!

Gezond zijn en gezond blijven, dat is belangrijk voor iedereen. Hulpmiddelen kunnen helpen om mensen bewuster te maken van hun leefstijl. Zo is het mogelijk om je bloeddruk, gewicht en glucosegehalte digitaal te monitoren. Of een apparaat waarmee je in de gaten kunt houden of je wel voldoende drinkt.

De hulpmiddelen zijn er ook op gericht dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Zo lang je gezond bent, is dat vaak geen probleem. Maar wat als je ouder wordt en minder mobiel bent of een beperking of ziekte hebt? Wat is er dan nodig om zelfstandig te blijven wonen? Veel hulpmiddelen geven hier invulling aan.

Veranderingen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg verandert en dat vraagt om nieuwe oplossingen.

Er wordt steeds meer gevraagd om producten en diensten die er dus voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en minder een bezoek hoeven af te leggen aan huisarts of ziekenhuis.

In het Huis van Morgen zijn er veel mogelijkheden te zien, zoals het robotje Tessa, dat hulp biedt bij beginnende dementie.

Er zitten ook haken en ogen aan deze techniek. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet op internet zijn aangesloten. En is het betrouwbaar om medische gegevens op deze manier te delen? Hoe gaan we om met die moderne hulpmiddelen en wat moet er in een gemeente gebeuren om die zorg te mogelijk te maken en te stimuleren?

Werkgroep Digitale Gezondheid

Een werkgroep van het Wmo-Platform wil nagaan wat de ervaringen zijn bij de organisaties en de bewoners in de gemeente Drimmelen en hoe we kunnen bevorderen dat de inwoners bekend zijn met de mogelijkheden en het gebruik van de hulpmiddelen. Het doel is bij te dragen aan een goed gezamenlijk gebruik van deze nieuwe technologie.

Wij zoeken ook mensen die geen lid zijn van het Wmo-Platform om mee te denken over dit onderwerp.

Wilt u mee denken, meldt u dan bij het Platform .