Platformnieuws juni 2020

Plaatsingsdatum: 25-jun-2020 12:32:19

Koninklijke onderscheiding en afscheid.

Op 10 juni ontving de voorzitter van het Wmo -Platform de heer E. Tienkamp uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in de loop der jaren heeft verricht. Hij nam toen ook afscheid als voorzitter van het Wmo-Platform. Hij heeft dit Platform 14 jaar geleid.

Hij werd door de burgemeester geprezen om zijn inzet en betrokkenheid bij de problematiek van de inwoners. De heer Tienkamp heeft vorm en inhoud gegeven aan het Platform. Hij onderhield de contacten met de gemeente via ambtenaren en zorgde regelmatig voor gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders.

De heer J. Broos is benoemd tot nieuwe voorzitter.

Aanvulling Wmo-Platform.

Het Platform zoekt nieuwe leden wegens het vertrek van enkele zittende leden. We verwachten dat je contacten hebt met bv. jeugd of gezondheidszorg of welzijn. Ieder lid van het Wmo-Platform heeft een bepaald aandachtsgebied. Voor meer informatie kan men contact opnemen met J. Broos (voor gegevens zie hieronder).

Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers.

Geertruidenberg gaat jongeren die door drugs en/of alcohol dreigen te ontsporen helpen, in de hoop verslaving te voorkomen. Men probeert dit een half haar. Er is een werkgroep waarvan o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin en Moedige Moeders Drimmelen lid zijn. Het Platform wil graag horen of de gemeente Drimmelen zo’n initiatief ook zinvol vindt.

E-health.

Omdat we steeds meer te maken gaan krijgen met digitale gezondheidszorg is dit een onderwerp dat de aandacht heeft van het Platform. Voorbeelden zijn o.a. Tessa, een robotje voor mensen met beginnende dementie of een app voor mensen die af en toe hulp nodig hebben. In de “GGDappstore” kun je er al veel vinden.

Jaaroverzicht 2019.

Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaaroverzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën. Het verslag werd met toelichting door de voorzitter overhandigd aan wethouder L. Schuitmaker