Platformnieuws februari 2021

Plaatsingsdatum: 18-feb-2021 10:55:10

Financiën, geestelijke gezondheid en gemeentelijke dienstverlening:

Door de landelijke discussie over de bijstandsregelingen vroeg het Wmo-Platform zich af hoe e.e.a. geregeld is in onze gemeente. J. Schoenmakers (beleidsmedewerker) kwam het Platform “bijpraten”. Doel moet zijn: Iedereen kan meedoen en krijgt kansen. De gemeente wil iedereen optimaal betrekken bij het maatschappelijk leven. Na dit overleg vraagt het Wmo-Platform zich af of de gemeente ook voldoende oog heeft voor de geestelijke gezondheid in deze Coronatijd. Zijn de inwoners op de hoogte van het Sociaal Loket en de mogelijkheid om bij zorgen daar contact mee op te nemen?

Simpel switchen:

Veel gemeenten kennen het project Simpel Switchen (makkelijk overstappen). Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen in hun loopbaan te zetten. De drempels voor mensen om werk te aanvaarden worden makkelijker en de overgangen simpeler. Bijvoorbeeld van dagbesteding naar beschut werk of van beschut werk naar gewoon werk. Het Wmo-Platform heeft aandacht gevraagd voor dit project als mogelijkheid in onze gemeente.

Inclusie:

Drimmelen heeft een projectleider Inclusie benoemd (N. Stremme). Zij kwam kennismaken met het Platform. Drimmelen wil een inclusieve gemeente zijn. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen nodig voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Omgevingsvisie:

De gemeente Drimmelen werkt dit jaar aan de Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. Zij heeft betrekking op alle terreinen van die leefomgeving. Je kunt hierbij denken aan wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Voor het Wmo-Platform moet er in de omgevingsvisie een belangrijke verbinding worden gelegd met bv.: langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en inclusieve samenleving. Het gaat dan niet alleen over de ‘harde’ fysieke kant van de leefomgeving, maar vooral over de ‘zachte’ kant: de samenleving zelf.