Nieuws uit het overleg van juli 2022

Cliëntondersteuning
Er wordt veel gepraat over cliëntondersteuning. Hoe wordt daarover gedacht door de gebruikers?
Gemeenten proberen daar achter te komen.

In sommige plaatsen wordt gewerkt met een zgn. ervaringenkaart.
De kaart kan snel worden ingevuld en kent alleen vragen met antwoordmogelijkheden.

Het Platform wil graag met SWO in gesprek over haar ervaringen met cliëntondersteuning in Drimmelen.

Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat men mantelzorger is bestaat nog niet. Toch vragen organisaties daar soms naar. De meeste organisaties willen dat een huisarts die invult. Maar soms kunnen mensen zelf invullen of men een mantelzorgwaardering heeft gekregen of een overzicht van taken die men doet.
Er is ook een zgn. mantelzorglijn waar men informatie kan vragen (
MantelzorgNL).

Opvallend is het verschil in waardering. Die varieert van een geldelijke waardering (gemiddeld €114,-) of een bon (€70,-) of een attentie (€22).

In 10% van de gemeenten is de waardering afgeschaft.
De gemeente Drimmelen en het Wmo-Platform vinden een waardering zinvol voor haar mantelzorgers.

Digitalisering

Het Wmo-Platform heeft aan B&W advies uitgebracht over de digitalisering.

Het Platform vindt het belangrijk dat er binnen het College iemand speciaal verantwoordelijk is om hier vorm aan te geven.
Het gaat immers steeds vaker over het gebruik van digitale hulpmiddelen als computer, robot, enzovoort, voor de inwoners.

Een gemeente moet hierbij helpen en zorgen dat de voorzieningen en inwoners hierop zijn voorbereid.

Huishoudelijke hulp

Binnen steeds meer gemeenten zie je dat er bekostigingsproblemen gaan ontstaan door de invoering van het zgn. abonnementstarief (€19.- per maand).
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er een einde aan moet komen.

Veel huishoudens met hogere inkomens maken óók gebruik van deze hulp.
De Rijksoverheid heeft hiervoor echter geen extra geld gegeven en dus raken gemeenten in financiële problemen.

Preventieplan

De VNG heeft een preventieplan opgesteld.

Gemeenten gebruiken dit plan om bij inwoners een opstapeling van lichamelijke en geestelijke problemen te voorkomen.
Deze zgn. multi -problematiek kan ervoor zorgen dat iemand in een uitzichtloze situatie belandt.

Gemeenten kunnen veel doen om dat te voortkomen door tijdige signalering.
Drimmelen tracht dit te doen door bij de vraag om hulp steeds ook op andere problemen te letten.