Platformnieuws juli 2019

Plaatsingsdatum: 15-jul-2019 9:16:56

Tijdens de vergadering van juli kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals.

Mevr. T. Kuijsters van de gemeente vertelde dat per 1 januari 2020 het CJG een andere organisatievorm krijgt. De twee gemeenten blijven samen het beleid bepalen. Voor de cliënten verandert aan de zorg niets.

Op 22 augustus is er een informatieronde op het gemeentehuis over het CJG.

De omgevingswet

De omgevingswet is een nieuwe wet die een zeer grote vereenvoudiging moet zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. Met de leefomgeving wordt dan alles bedoeld wat buitenshuis is en effect heeft op de mens dus bv. ook gezondheid en veiligheid. Mevr. K. v.d. Spek van de gemeente praatte met het Wmo-Platform over de stand van zaken in Drimmelen. De bedoeling is dat de wet per 1 januari 2021 in werking treedt. Tientallen wetten en honderden regels moeten dan herschreven zijn in 1 wet.

Op 22 augustus is er een informatieronde op het gemeentehuis over de omgevingswet.

Minimabeleid en schuldhulpverlening

Het beleidsplan is door de gemeenteraad goedgekeurd.

Mevr. J. Schoenmakers van de gemeente nam nog eens een aantal zaken door zoals: voor de minima komt er een gratis abonnement voor de bibliotheek en voor sporten. Voor chronisch zieken en gehandicapten is een aanvraag voor extra voorzieningen mogelijk.

Voor de scholen blijft er een fonds van €500,- per school voor speciale situaties van de leerlingen. Van het noodfonds van de gemeente wordt ook regelmatig gebruik gemaakt.

Verder besprak zij de nieuwe regelgeving die er komt voor de zgn. inburgering van nieuwkomers. De gemeenten gaan weer zelf bepalen hoe daar mee om te gaan. Er wordt een inburgeringsplan opgesteld en de gemeente betaalt (met geld van het Rijk) en regelt de inburgeringscursus weer vanaf 2020.

De gemeente Drimmelen heeft samen met de andere Dongemondgemeenten zich aangemeld voor

een proef met zgn. duaal leren. Dat betekent bv. Nederlandse les volgen maar ook al werken.