Platformnieuws december 2019

Plaatsingsdatum: 9-jan-2020 14:51:42

Tijdens de vergadering van december kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.

Gezien de publiciteit over de Jeugdzorg in Nederland wilde het Wmo-Platform geïnformeerd worden over het CJG.

I. Kegel, plaatsvervangend coördinator, en T. Kuijsters, beleidsmedewerker bij de gemeente, vertelden over de situatie in Drimmelen.

Aan de orde kwam o.a.:

- Het faillissement van bv. de instelling Juzt heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van het CJG. Voor de jeugd in Drimmelen is in onze regio voldoende aanbod aan hulpverlening om de zorg te waarborgen.

- Er zijn veel contacten met andere instellingen zoals scholen en het jongerenwerk. Er is geen verschil in aanpak tussen Geertruidenberg en Drimmelen.

- Het CJG wil in 2020 starten met cliëntenparticipatie, een klankbord voor de “klanten” dus. Er is nu al de mogelijkheid voor onafhankelijke ondersteuning.

Toezicht Sociaal Domein:

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Privacy en regelgeving spelen hierbij een grote rol.

Wonen:

Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met woningcoöperatie Woonvizier. Het percentage huurwoningen in Drimmelen is lager dan de landelijke norm. Er komen steeds minder huurwoningen beschikbaar. De wachttijd voor een seniorenwoning is al gauw 4,5 jaar. Het is niet bekend of er mensen zijn zonder huis.

Voor noodopvang wordt het maatschappelijk werk ingeschakeld. Er is een lijst van mensen die in aanmerking komen voor een aangepaste woning.