Platformnieuws juli 2018

Plaatsingsdatum: 10-aug-2018 8:12:23

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

De gemeente gaat, zoals eerder gemeld, een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Bij de opstelling van dat beleid worden zoveel mogelijk inwoners betrokken. Tijdens bijeenkomsten in Drimmelen(dorp) zijn er veel van belang zijnde onderwerpen aan de orde gekomen. Movisie gaat nu een en ander verder uitwerken. Daarmee gaat de gemeente aan de slag. Tijdens de volgende Platformvergadering staat het conceptbeleidsplan mogelijk ter bespreking op de agenda.

(Blijven) Wonen met gemak:

Veel inwoners hebben informatieve bijeenkomsten bijgewoond over het project “Wonen met gemak”. Over een vervolg van dit project dachten veel betrokken partijen mee. Speciaal hoe Wonen met gemak te bereiken is, door “preventief kijken” naar je woning.

Meer dan de helft van de 55-plussers heeft het huis niet aangepast met het oog op mogelijke ouderdomsgebreken. Want veel 55-plussers zijn niet bezig met “langer thuis blijven wonen”. De meesten vinden zich nog te jong. Of zeggen actie te ondernemen “als het zo ver is”.

Volgens onderzoek is slechts een kwart van de Nederlandse 55-plussers bezig plannen te maken, waarvan tien procent een verbouwing overweegt en twaalf procent nadenkt over verhuizen. Bij verbouwingen worden aanpassingen voor de ‘levensloopbestendigheid’ vaak uitgesteld, of zelfs helemaal niet aangebracht. Zestien procent geeft aan daar niet aan te willen vanwege de kosten of de administratieve rompslomp. Zij verwachten, vaak ten onrechte, bij gemeenten een beroep te kunnen doen op de Wmo. Bijvoorbeeld om een traplift krijgen.Een werkgroep denkt verder na over het project.

Koerskaart:

Vanuit de ideeën die zijn aangedragen bij de samenkomsten over de zgn. Koerskaart zijn enkele al uitgewerkt en aangevraagd, zoals middelen voor de “streetleague”, voor “automaatje”, en voor “huiskamer op wielen”. En ook voor de “pluktuin”.

Meer informatie daarover komt op de website www.wijzijndrimmelen.nl .

Lidmaatschap Wmo-Platform?

Over enige tijd gaan een aantal leden van het Wmo-Platform aftreden.

Het Platform zoekt daarom inwoners die belangstelling en tijd hebben om mee te denken over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van, onder meer, Wmo en Jeugdzorg.