Platformnieuws juni 2018

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Accommodatieplan:

Het Platform werd bijgepraat over de opzet van een beleidsplan voor de gemeenschapshuizen en sporthallen. Drimmelen heeft nog niet zo’n plan (ook wel het dorpshuizenbeleid genoemd). Er wordt gewerkt aan een totaal beleidsplan voor deze “accommodaties”. Het plan moet inzicht in geven in de huidige situatie. En het plan moet beschrijven hoe verder met die accommodaties om te gaan, in het bijzonder met de gemeentelijke accommodaties. Hoe worden ze nu gebruikt, hoe kunnen ze gebruikt gaan worden, en welke voorwaarden horen daarbij.

WMO-zaken:

Integraal beleidsplan sociaal domein:

De gemeente gaat een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Onder meer omvat het sociaal domein de gehele uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet.

Bij de opstelling van het plan worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.

Een eerste avond werd in Drimmelen gehouden. Er komen nog 2 avonden (25 en 26 juni, van 17:00-20:00, Dorpshuys Drimmelen) waarbij nog meer inwoners welkom zijn om mee te denken.

AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Een juriste gaat de gemeente begeleiden hoe, binnen de gemeente, op de beste wijze om te gaan met privégegevens van de inwoners. Eind juli wordt een conceptplan verwacht. In september wordt naar verwachting definitief besloten welke regels en procedures gaan worden toegepast.

Hulp in de huishouding:

De manier waarop de huishoudelijke hulp is georganiseerd gaat veranderen. Voor cliënten die hulp krijgen via een zorgaanbieder verandert er niets. Maar alfahulp v

ia de gemeente kan niet meer het volgend jaar. De gemeente kijkt samen met SWO op welke manier(en) de bestaande relatie tussen cliënt en hulp toch kan worden voortgezet. Zij spannen zich in om de overgang voor cliënten en alfahulpen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De bedoeling van deze verandering is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de alfahulpen. De kosten hiervan draagt de gemeente. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.