mei 2017:Kwaliteit, slimme Zorg, jonge Mantelzorgers, ...

Plaatsingsdatum: 20-jun-2017 7:58:41

Kwaliteit van Zorgaanbieders

Het Platform sprak over de kwaliteitseisen die aan zorgaanbieders worden gesteld. Hoe bepaal je wat kwaliteit is? Is een Keurmerk voldoende? Is een Keurmerk noodzakelijk, b.v. ook voor kleine zorgaanbieders? De zorg moet in elk geval resultaatgericht zijn. Hoe maak je daar afspraken over? En moeten cliënten altijd tevreden te zijn?

Care Innovation Center

Mogelijk komt er een zgn. pop-up store in Drimmelen voor het Care Innovation Center. (Vernieuwingscentrum voor zorg).

Een tijdelijke winkel met voorlichting over nieuwe zorg- mogelijkheden. Met slimme oplossingen voor dagelijkse zorg. Zodat mensen lang, zonder te grote problemen, thuis kunnen blijven wonen. In Bergen op Zoom is tot eind juni een hiervoor ingericht Huis van Morgen al te bezoeken.

Jonge mantelzorgers

Stagiaires bij SWO hebben een onderzoek gedaan naar jonge mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers in Drimmelen dat door SWO ondersteund wordt is, landelijk gezien, laag. Is dat terecht? Het resultaat van het onderzoek wordt eind mei gepresenteerd.

Koerskaart

Zo’n 600 inwoners hebben de afgelopen maanden de Koerskaart gespeeld. Zij spraken met elkaar over hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen in zijn/haar buurt mee kan doen. Diverse ideeën zijn daaruit voortgekomen. De beste ideeën worden, in samenwerking met de deelnemers, uitgezocht. Sommige ideeën kunnen door inwoners zelf gezamenlijk worden uitgewerkt. Sommige vergen aanpassingen van gemeentelijk beleid.

Accommodatiebeleid

In het accommodatiebeleid formuleert de gemeente haar visie op kwaliteit, gebruik en spreiding van publieke gebouwen. De notitie over het gebouwenbeleid lijkt vooral geschreven met een technische blik, meent het Platform. Wordt ook aan de inwoners gevraagd welke en hoe men gemeentelijke gebouwen wil gebruiken? Zoals gymzalen, peuterspeelzalen, buurthuizen.

Inclusiviteit

Het Platform sprak weer over ”hoe mensen met een beperking ook in onze gemeente volwaardig mee kunnen doen.” En over een mogelijk themagerichte aanpak, bv. het vervoer, het onderwijs e.d. Daarbij de vraag: Hoe overleggen we het best met onze betreffende inwoners?