Augustus 2017: Koerskaart, Armoedebeleid, Wmo-zaken

Plaatsingsdatum: 4-okt-2017 16:11:00

Evaluatie Koerskaart

Via de Koerskaartdiscussies zijn veel suggesties binnen gekomen om het leven in onze gemeente nog verder te verbeteren. Die worden nu bekeken op werkbaarheid. Het resultaat zal worden gepubliceerd en wordt ook toegezonden aan de deelnemers van de Koerskaart. In haar volgende vergadering wordt de evaluatie door het Platform besproken.

Armoedebeleid

Armoedebeleid

Het Platform heeft aandacht gevraagd voor de publicatie “Help mee! Maak je gemeente Schuldvrij”. Hierin worden onder meer mogelijkheden aangegeven hoe de gemeente schulden bij haar inwoners zou kunnen voorkomen of verhelpen. De gemeente is weliswaar geen bank maar kan wel een belangrijke rol spelen in het voorkomen van schulden door bv. bij schuldsanering met schuldeisers te overleggen. Ook kan de gemeente regelingen treffen bij de inning van gemeentelijke belastingen.In het kader van het armoedebeleid dient ook aandacht besteed te worden aan de opeenstapeling van eigen bijdragen en kosten voor zorg en ondersteuning. Deze kunnen nu soms boven het wettelijk maximum komen te liggen.

Wmo-zaken

- Mogelijke fraude binnen de Wmo-praktijk dient serieus te worden genomen. Het werkelijk gebruik van voorzieningen moet duidelijk zijn en met de cliënten worden besproken.

- Het lijkt het Platform een goed idee om eens per jaar alle cliënten te bezoeken, zonder een directe aanleiding maar als contactmiddel in een goede verstandhouding.