Lijst Platform adviezen bijgewerkt

Plaatsingsdatum: 5-okt-2014 17:58:32

De lijst met Platform-adviezen aan B&W is bijgewerkt.

Het gaat om:

- Advies over Basistarieven Hulp bij het Huishouden dd december 2012

- Advies over Wmo-verordening 2013 dd 13 januari 2013

- Notitie over het Plan van Aanpak

“Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost” dd 13 mei 2013

- Advies over Notitie Uitgangspunten en doelstellingen Transitie AWBZ->Wmo dd 28 juli 2013

- Advies over Verruiming alcohol-schenktijden in kantines, dorpshuizen

en andere paracommerciële instellingen dd 21 november 2013

- Advies over Notitie Uitwerking alternatieven Hulp bij het Huishouden dd 29 april 2014

- Advies over Notitie Uitwerking alternatieven Hulp bij het Huishouden dd 26 mei 2014

- Advies over Uitgangspunten aanvulling beleidsplan WMO 2013-2016 dd 18 augustus 2014