De Adviezen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van B&W over Wmo-aangelegenheden. Over beleid en over praktijk. Gevraagd en ongevraagd.

De adviezen staan hier onder opgesomd.

Adviezen tot en met 2016 staan hier.