Overleg mei 2014

Experimentenprogramma Regelarme transitie West-Brabant

De overgang van de taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft grote gevolgen voor de gemeenten. In West-Brabant (ook de gemeente Drimmelen) heeft men de handen ineen geslagen om zorg en welzijn in de regio zoveel mogelijk gezamenlijk en zonder overbodige regels te organiseren.

Werken met minder regels leidt hopelijk tot zorg die beter bij de cliënt past. Er zijn experimenten op meerdere terreinen, zoals: toegang tot zorg, kwaliteit, bekostiging.

Er is bovendien een verandering te zien bij de deelnemers in zowel het denken als het handelen van zorgprofessionals. Werken zonder (overbodige) regels betekent werken vanuit de vraag van de cliënt. Niet het recht op zorg of wat vastgelegd is in het indicatiebesluit staat centraal. Het gaat om waar cliënten behoefte aan hebben. Wat aansluit bij wat zij kunnen en willen.

Het blijkt dat zo veel doeltreffender gewerkt kan worden.

Zowel cliënten als medewerkers zijn tevreden over deze regelarme werkwijze.

Het Wmo-Platform Drimmelen is zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling.

Mantelzorgcompliment

De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief b.v. een familielid verzorgen.

Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment aanvragen. voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief bv. een familielid verzorgen.

De zorgvrager is de persoon die wordt verzorgd. Een mantelzorger is iemand die vrijwillig een zorgvrager verzorgt.

Een mantelzorgcompliment kan men alleen krijgen als de zorgvrager daarvoor is geïndiceerd.

Samen met het Wmo-Platform wordt gekeken hoe men in de Gemeente Drimmelen het beste invulling kan geven aan dit “compliment”.

Mantelzorg