Overleg 8 januari 2014

Ook tijdens de vergadering op 8 januari jl. van het Wmo-Platform kwamen meerdere onderwerpen aan de orde. De heer Mark van Oosterhout, wethouder, was aanwezig, om het formele instellingsbesluit van het Wmo-Platform Drimmelen mede te ondertekenen. Alle leden van het Platform zijn nu officieel benoemd.

De wethouder gaf aan de inspanningen van het Platform tot nu toe, met de daaruit voortvloeiende adviezen (gevraagd en ongevraagd) en de wijze waarop de adviezen werden ingebracht, zeer te waarderen.

Gemeente en Platform vonden het een goede zaak om te komen tot een meer formele status van het Platform. De verhoudingen zijn goed en men wil die bestendigen naar de toekomst toe, zeker in het licht van de grote veranderingen die bij de Wmo aanstaande zijn.

In deze vergadering van het Platform kwam met name aan de orde hoe om te gaan met die toekomstige Wmo-ontwikkelingen.

Andere bespreekpunten

 • Terugblik op het jaar 2013:

 • Veel tijd is besteed tijdens het overleg binnen en buiten het Platform aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de Wmo. Ook tijdens het overleg met de andere Dongemondgemeenten (Oosterhout, Geertruidenberg, Werkendam, Wijk en Aalburg, Woudrichem).

 • Gevraagd en ongevraagd werden adviezen gegeven over:

 • – de Wmo-verordening 2013,

 • – de voorgenomen wijzigingen van de Jeugdzorg,

 • – de uitgangspunten voor de overgang van AWBZ naar Wmo,

 • – de verruiming van de schenktijden van alcohol.

 • Begonnen is met versterking van de communicatie naar de inwoners, onder meer met regelmatige berichtgeving in het Carillon (zoals dit bericht).

 • Hulp in de huishouding vanaf 2015:

 • Hoe zeker worden gesteld dat ook de meest kwetsbare mensen de goede ondersteuning krijgen bij uitvoering van voor de gemeente noodzakelijke bezuinigingen? Duidelijk is dat er voor de a.s. verkiezingen van de gemeenteraad geen ingrijpende beslissingen zullen worden genomen. Wel is besloten dat per 1 oktober 2014 iedereen die het aangaat, weet wat de huishoudelijke hulpsituatie voor hem of haar per 1 januari 2015 zal zijn.

 • Alpha-hulpen:

 • Hoe wordt omgegaan met hun vergoeding in vakantieweken? Worden zij dan door de opdrachtgever doorbetaald? Dat wordt verder onderzocht.