Overleg 13 november 2013

Tijdens het overleg van 13 november 2013 kwam onder meer aan de orde:

  • Dhr. P. Franken, directeur van de Stichting Welzijn en Ondersteuning in Drimmelen (SWO), heeft het Platform bijgepraat over het Vrijwilligersinformatie Punt (VIP) en de Sociaal Makelaar.

  • Bij het VIP kan iedereen terecht die vragen heeft over vrijwilligerswerk. Het VIP bemiddelt ook tussen organisaties en vrijwilligers die van elkaars diensten gebruik willen maken. De Sociaal Makelaar van SWO bemiddelt voor personen die door de gemeente voorgedragen worden voor het vinden van een volwaardige tijdsbesteding of vrijwilligerswerk.

  • Het Platform werd door de betreffende beleidsmedewerkster bijgepraat over de stand van zaken met de betrekking tot de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente.

  • Per 1 januari start er als proef een nieuwe manier van werken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) blijft het aanspreekpunt voor vragen en eenvoudige problemen. Maar wanneer het nodig is, schakelt zij een gezinscoach of specialist in. Het betreft een werkwijze, die al werkend bijgesteld kan worden.

  • Gediscussieerd werd over de vraag of maatwerk bij gebruik van de deeltaxi gewenst is.

  • Nu krijgen alle reizigers een vast aantal ritten, met een maximale ritlengte. Bij het invoeren van maatwerk bij de deeltaxi kan het aantal ritten beter worden afgestemd op de behoeftes en (on)mogelijkheden van de burger.

  • Ook werd het raadsbesluit besproken om de sluitingstijden van kantines uit te breiden tot 01.00 uur 's nachts. Het Wmo-Platform zet vraagtekens bij dit besluit. Het Platform verwacht dat dit besluit zal leiden tot meer alcohol gebruik in de gemeente. Dit is in strijd met het alcohol matigingsbeleid waartoe de gemeente eerder besloot. Meer alcoholgebruik leidt meestal tot meer alcoholverslaving, met de bijbehorende trieste gevolgen.