HbH, Hulpmiddelen, Mantelzorg

december 2010

Hulp bij het Huishouden

Hulp bij het Huishouden is een voortdurend aandachtspunt voor het WMOPlatform.

Drimmelen heeft met gemeenten in de regio samengewerkt bij de aanbesteding van Hulp bij het Huishouden. De regiogemeenten hebben deze aanbesteding en de uitvoering van de Hulp bij het Huishouden in 2007 en 2008 onlangs geëvalueerd. Dat was nodig om te bepalen wat te doen in 2009 en volgende jaren.

Het evaluatierapport is door het Platform kritisch tegen het licht gehouden. De bevindingen hebben geleid tot een advies aan B&W over hoe verder te gaan vanaf 2009. Een besluit daarover is nog niet helemaal rond.

WMO-Hulpmiddelen

Drimmelen werkt met gemeenten in de regio aan een aanbesteding om de WMO-hulpmiddelen met een goede kwaliteit, prijs en beschikbaarheid te kunnen aanbieden. Het Platform heeft gereageerd op het voorlopige “Programma van Eisen” voor deze aanbesteding en wacht nu op de definitieve versie.

Een belangrijk punt bij af te sluiten contracten zal moeten zijn: kan het compenseren van beperkingen zo worden toegepast dat meedoen van WMO-cliënten in de maatschappij voldoende blijft gewaarborgd.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Onbetaald. Een zorg die vaak een zware persoonlijke belasting vormt. Daarbij kan een mantelzorger een steuntje in de rug goed gebruiken. Het deze zomer uitgereikte toegekende compliment voor mantelzorgers, een eenmalig bedrag van € 250,- , was een aardig steunvoorbeeld dat goed past in de WMO-gedachte.

Ondersteuning van mantelzorgers wordt steeds belangrijker voor de gemeente.

Het Platform heeft daarom geadviseerd het gemeentelijk beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers met prioriteit uit te werken.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via