Hbh, kwetsbare groepen

Hulp bij het Huishouden

In 2009 wordt Hulp bij het Huishouden in principe op de zelfde wijze door de gemeente toegewezen en door de zorgaanbieders uitgevoerd als in de voorgaande twee jaren.

Dit najaar wordt een wetswijziging verwacht die aangepaste eisen stelt aan de feitelijke helpenden. Daarvoor moeten nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders worden gesloten. De ervaringen met Hulp tot nu toe zullen worden verwerkt in de voorwaarden voor de nieuwe overeenkomsten. Uitgangspunt zal vooral zijn aandacht voor de hulpvragers, de cliënten. Bijvoorbeeld hoe wat minder verschillende hulpen over de vloer te krijgen.

Het Platform is bijgepraat, maar krijgt nog een verzoek tot het beoordelen van de nieuwe voorwaarden waar nu aan gewerkt wordt.

Kwetsbare groepen

Ook in Drimmelen wonen mensen die problemen hebben waar velen van ons niet vaak aan denken. Mensen die niet mee kunnen doen in ons als normaal geachte levenspatroon. Bijvoorbeeld verslaafden, verwaarloosden, zich eenzaam voelend of tobbend met grote geldproblemen. Ook hier heeft Drimmelen een taak in het kader van de WMO: ondersteunen waar nodig zodat ook deze mensen weer mee kunnen doen in onze samenleving.

De stichting ZET is ingehuurd om uit te zoeken om hoeveel mensen het hier gaat. Dat is een niet eenvoudige opdracht. ZET sprak met het Platform over de opdracht en verzamelde suggesties voor mogelijke zoekwegen.

Samenstelling van het WMO-Platform

Naar aanleiding van de berichtgeving over het WMO-Platform heeft zich opnieuw een inwoner uit de gemeente gemeld om mee te denken over het WMO-beleid in Drimmelen. Het Platform is nog op zoek naar een inwoner die zich wil verdiepen in het Jeugdbeleid.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via