2016-11

Nieuws uit het overleg van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Uitvoeringsplan Kom Binnen

Het concept “Uitvoeringsplan Kom Binnen” is in het platform besproken. Een plan om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren voor deelname aan verenigingsactiviteiten door mensen met beperkingen. Maar ook de kennis over hoe om te gaan met beperkingen is belangrijk voor vrijwilligers bij een toegankelijke vereniging.

Meldingen van initiatieven voor verbetering zullen zoveel mogelijk direct worden behandeld.

In de volgende vergadering komt het “Uitvoeringsplan Toegankelijkheid” ter sprake.

Wmo-ontwikkelingen

Deeltaxi: De provincie vermindert per 1 januari 2017 haar bijdragen aan de deeltaxi.

Wmo-cliënten blijven echter de bestaande rit-tarieven betalen. Het

kilometerbudget voor hen wordt opgerekt tot 1500 per jaar.

Begeleiding statushouders: Het Platform zal vertegenwoordigd zijn op de bijeenkomst met professionals over de begeleiding van statushouders. Doel: “kijken wat nog beter kan”.

Begroting 2017: De gemeenteraad heeft de begroting voor het volgend jaar goedgekeurd. De eigen bijdragen voor Wmo-ondersteuning worden verlaagd. De subsidie voor SWO wordt verhoogd.

Een restant van de zorggelden wordt overgeheveld naar de algemene middelen.

Dorpsteam: Het Platform volgt het functioneren van het dorpsteam en concludeert dat de contacten met andere partners zijn verbeterd. Het bewaken van de privacy is erg belangrijk.

Rechtelijke uitspraken: Landelijke uitspraken van de rechter met betrekking tot Wmo-zaken worden ook door het Platform gevolgd en besproken.