2016-07

In de vergadering van juli zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Intensivering zorgbeleid:

Het Platform heeft B&W geadviseerd het zogenaamde zorggeld (geld dat het Rijk de gemeente geeft om zorg te kunnen verlenen) ook echt aan de zorg te besteden. Het begrip “zorg” is daarbij breder dan in eerste instantie gedacht. Bij voorbeeld ook de veiligheid van mensen kan onder “zorg” vallen.

Koerskaart:

De gemeente wil een gemeente brede discussie op gang brengen over de vraag: Hoe komen we samen tot een zgn. inclusieve samenleving. Tot een samenleving waarin iedereen, met of zonder handicap, kan meedoen.

De discussie begint, in kleine kring, met behulp van een zogenaamde Koerskaart. Met van tevoren bepaalde vragen wordt een gesprek op gang gebracht. Daarna gaan zgn. ambassadeurs aan de slag om meer mensen, ook in kleine kringen, bij de discussie te betrekken.

Met als doel te komen tot een Drimmelen breed gedragen visienota op de Inclusieve Samenleving.

MEE:

Medewerkers van MEE waren te gast. MEE ondersteunt mensen met een beperking, bij voorkeur in hun netwerk. Ondersteuning op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken, en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij, naar vermogen, blijven meedoen in de samenleving.

MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht van onze inwoners en van hun netwerk.

MEE is ook vertegenwoordigd in het zogenaamde Dorpsteam van de gemeente, onder meer als ondersteuner voor hulpvragers.