2015-10

Wmo-ontwikkelingen

Het Wmo-Platform bespreekt maandelijks met medewerkers van de gemeente Drimmelen de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. In de vergadering van 14 oktober zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Huishoudelijke hulp

Er zijn zo’n 500 gesprekken geweest en de daaruit voortkomende beschikkingen zijn alle verstuurd door de gemeente. Gemiddeld geldt de toegezegde vergoeding voor 3 uren per week.Voor de Hbh2 (begeleiding) is de situatie redelijk constant.

Al met al lijken de wijzigingen van de Hulp bij het Huishouden in de gemeente Drimmelen goed verlopen. Maar als in 2016 weer een korting van rijkswege volgt, moet mogelijk de situatie weer worden herzien.

Evaluatie Toelage Meerkosten

Inwoners met chronische ziekte of beperkingen is gevraagd om zich voor 1 november te melden als men meerkosten heeft. Een aantal aanvragen zijn nog niet compleet, omdat men de meerkosten niet aannemelijk kon maken of omdat het totaal inkomen nog niet duidelijk is. Van de 400 aanvragen tot nu toe zijn 300 aanvragen toegekend en 100 afgewezen.

Mantelzorgwoning

Het Platform had aangegeven moeite te hebben als bij het postadres van een mantelzorgwoning een zogenaamde “mz” indicatie achter het huisnummer van de hoofdwoning kwam te staan. Dit is aangepast. Er komt nu slechts een letter, bv. een a of b, achter het nummer te staan.

Veilig Thuis

Het Platform heeft een aantal aandachtsgebieden waar men zich nader over wil laten informeren. Dit keer kwam de heer Don (maatschappelijk werker bij Surplus Welzijn) ons bij praten over de aanpak van de problematiek van Huiselijk Geweld. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling en tegenwoordig ook voor het verschijnsel oudermishandeling. Hier kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Het kan ook gaan om vermoedens. Het is soms belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Veilig Thuis geeft advies, onderzoekt wat aan de hand is en organiseert hulp waar nodig.

(gratis telefoonnummer: 800 2000 of www.veiligthuiswestbrabant.nl)