2015-07

Wmo-ONTWIKKELINGEN.

Het Wmo-Platform bespreekt maandelijks met medewerkers van de gemeente Drimmelen de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo.

In de vergadering van juli zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Tevredenheidsonderzoek:

Een recent uitgevoerd tevredenheidsonderzoek over 2014 geeft een positief resultaat. Helaas was de respons niet erg hoog.

Erg belangrijk blijkt de deskundigheid die nodig is om de cliënten op de juiste manier te helpen. De ontvangstmogelijkheden bij het Wmo-loket worden verbeterd. En de directe oplossing van problemen krijgt meer aandacht.

Dagbesteding:

Het particuliere initiatief om een dagbesteding met begeleiding op te zetten aan de Nieuwstraat in Made is met instemming ontvangen. De zorgaanbieders zullen deze nieuwe voorziening ondersteunen.

Dorpsteams:

Overleg tussen zorgaanbieders, dorpsteams en gemeente blijkt belangrijk. Door elkaar tijdig te informeren versnelt de ondersteuning van de cliënt. Bekendheid van het dorpsteam zal meer aandacht krijgen.

Mantelzorg:

Een nieuw mantelzorgbeleid zal in de raadsvergadering van oktober a.s. worden behandeld. Het Platform onderzoekt mogelijkheden om de belangen van de mantelzorgers sterker te behartigen.

Integraliteit:

Het Platform is voorstander van een samenhangende aanpak binnen de gemeente van de drie decentralisaties van rijk naar gemeente: te weten: Jeugd – Werk – Wmo. Voor elke betrokkene zal het dan vanzelfsprekend zijn de problemen van een burger als één geheel te bezien. Want de burger moet centraal staan en de gemeentelijke organisatie moet daar op aangepast zijn.