Leden Wmo-Platform

Leden van het Wmo-Platform hebben zitting op persoonlijke titel.

Zij hebben affiniteit met problematiek uit hun aandachtsgebieden, maar bezien Wmo-aangelegenheden met een brede blik.

Er is een instellingsbesluit en de leden worden formeel benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

De volgende personen maken op dit moment deel uit van het Platform:

Leden Wmo-Platform: lijstpagina van de klassieke versie van Sites