Platformnieuws nov. 2020

Plaatsingsdatum: 27-nov-2020 8:45:06

Verbeterproject Toegang:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwerking met diverse organisaties dit project starten. Zij wil aan de slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning door een gemeente voor de burgers. Het gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en passender kunnen worden gemaakt?

Met een projectgroep wordt gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van verbeteringen.

Het Wmo-Platform vindt het een goede zaak dat de gemeente zich heeft ingeschreven als deelnemer aan dit project.

Leden Werkgroepen Laaggeletterden en Digitale Gezondheid:

Het Platform wil inwoners meer betrekken bij onderwerpen die actueel zijn. Op dit moment zijn er 2 werkgroepen aan de slag: een werkgroep Laaggeletterden die bekijkt wat beter kan voor mensen die problemen hebben met lezen en het verwerken van informatie. De andere werkgroep wil meer weten over de mogelijkheden voor Digitale Gezondheid. Dan kijkt men naar vernieuwende producten en diensten die zorgen voor meer gemak en comfort in de thuissituatie.

Het Wmo-Platform zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van het Platform, maar ook inwoners die interesse hebben in de onderwerpen van de werkgroepen.

Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. De aanpak met een werkgroep is flexibel wat tijd en plaats betreft.

Jeugdzorg:

Na de informatieavond van de gemeenteraad is er nu een uitvoeringsplan en een werkplan Jeugd. De 19 projecten waarmee de gemeente meer maatwerk wil leveren werden besproken. Tevens wil de gemeente de kosten voor de jeugdzorg beter gaan “bewaken”. Het Wmo-Platform is bevreesd dat die geplande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen gaan. Het Platform vraagt opnieuw aandacht voor de opzet van een cliëntenpanel binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Indienen onderwerpen voor Jaarplan:

In overleg wordt een Wmo-Platformjaarplan opgesteld van “aan te pakken” onderwerpen. Het Platform vraagt ook aan inwoners aan te geven aan welk onderwerp het Wmo-Platform

het komend kalenderjaar in hun ogen extra aandacht zou moeten gaan besteden.