Platformnieuws mei 2021

Plaatsingsdatum: 17-mei-2021 7:20:12

Wmo-Platformleden(even voorstellen)

Dit keer stelt Jan Seelaar zich voor. Hij schrijft: Ik woon in Lage Zwaluwe en ben o.a. betrokken bij de KBO. Binnen het Wmo-Platform heb ik als speciaal aandachtspunt “Wonen”. Er is binnen Drimmelen een zgn. Woonvisie. Dit is een ruim begrip met veel invalshoeken. Je kunt denken aan woningbouwplanning en wat voor soort woningen en voor wie. Maar ook hoe duurzaam kunnen we binnen het wonen zijn? Hierbij overleggen we met meerdere partijen.(2010seto@gmail.com)

Ervaringsdeskundige

In Drimmelen vinden we dat alle inwoners mee moeten kunnen doen met die activiteiten waaraan ze binnen de eigen mogelijkheden mee willen doen. De problemen willen we horen van de mensen zelf, anders gezegd van ervaringsdeskundigen. Dit keer was Steven bij onze vergadering om ons bij te praten. Hier volgt zijn verhaal:

“Mijn naam is Steven Gerards, (LVB) (licht verstandelijke beperking).Ik ben 26 jaar en inwoner van Breda. Ik ben ervaringsdeskundige en een dichter. Wat ik vooral doe is de mensen wijsmaken wat een ervaringsdeskundige is en wat we nodig hebben. Ik praat o.a. met gemeentes en bedrijven hierover. Vandaag heb ik mezelf voorgesteld bij de gemeente Drimmelen. Ik vertelde erover dat ik door mijn verstandelijke beperking dronken lijk en door een spraakgebrek is mijn snelheid van spreken sloom. Dat gaf een probleem bij sommige portiers. Ik wil graag mee helpen en meedenken hoe we o.a. de laaggeletterdheid kunnen verbeteren en hoe we toegankelijkheid kunnen bieden voor mensen met een beperking. Ook kopen bedrijven en gemeentes mijn bundels waar vooral gedichten in staan. Door middel van de gedichten kunt u lezen hoe het leven is voor iemand met een beperking en hoe we worden behandeld in de samenleving. Drimmelen wil hier ook meer aandacht aan gaan besteden. Ik zou graag in contact komen met anderen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Toegankelijkheid is soms een groot probleem en ik wil dat mee helpen oplossen”.

Voor meer informatie: www.stevenschrijft.com

Burgerberaad

Het Wmo-Platform stelde de vraag: Is het mogelijk om tot een overzicht te komen van alle groepen die zich bezig houden met adviezen of ideeën over gemeentelijk beleid in Drimmelen? Als dat in beeld is zou de gemeente via zo’n overzicht telkens een beroep kunnen doen om per groep mensen af te vaardigen om mee te denken. Op die manier krijgt men een structureel overleg van alle vertegenwoordigingen. Een soort burgerberaad waarop men een beroep kan doen om mee te denken. Dit voorkomt enquêtes over allerlei onderwerpen aan inwoners waarvan men ook niet weet of men reageert.