Platformnieuws mei 2020

Plaatsingsdatum: 11-jun-2020 9:45:28

Vervoer deeltaxi:

De gemeentelijke kosten voor de deeltaxi nemen verder toe. Mensen wonen langer thuis en hebben dan vaker vervoer nodig. Door de vergrijzing groeit het aantal ritten de komende jaren.

De kosten lopen daarnaast op doordat de provincie minder gaat meebetalen aan de organisatie van het deeltaxivervoer. De contractprijzen met de vervoerders zullen naar verwachting hoger worden. Bovendien wil de gemeente een duurzaam en zo energie-neutraal mogelijk vervoer. Daarom wil de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken en toch voldoende vervoersmogelijkheden te bieden.

Huurders:

Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met de huurdersvereniging Woonbelang. Dat is een vereniging van - voor en door - huurders van Woonvizier. De vereniging meldde 2 knelpunten met name: hoe betrek je huurders bij het overleg, en hoe krijg je duidelijkheid over woningaanpassingen. Want huurders hebben nog steeds niet echt helder wat bij voorbeeld door de gemeente, door Woonvizier of door de verzekering wordt vergoed.

Afgesproken is dat een vertegenwoordiger van de gemeente, indien gewenst, daar een keer over komt vertellen.

Beleidsregels:

Regelmatig moeten gemeentelijke beleidsregels worden aangepast. Dat geldt ook voor de regels voor Bijzondere Bijstand . Bij de meeste regels zijn er kleine voorgestelde wijzigingen. Bij één richtlijnwijziging heeft het Wmo-Platform vraagtekens: het mogelijk verdwijnen van bijzondere bijstand voor de Eigen Bijdrage van Wmo-voorzieningen.

Het Wmo-Platform heeft geadviseerd de mogelijkheid van bijzondere bijstand te behouden voor deze Eigen Bedrage.

Corona-Informatie:

Het Platform heeft geadviseerd om onder meer in Carillon en Rondom de Toren meer over Corona-onderwerpen op te nemen. Speciaal over onderwerpen waar de gemeente Drimmelen mee te maken heeft of iets aan doet of kan doen. Zoals wat de gemeente doet met de vele werklozen die mogelijk komen, met de uitbreiding van de voedselbank-verzoeken, met de mantelzorgers, enzovoort.