Platformnieuws maart 2021

Plaatsingsdatum: 17-mrt-2021 9:25:05

Tijdens de (digitale) vergadering van maart kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Veilig Thuis:

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. Men kan contact opnemen met Veilig Thuis als er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld. (0800-2000). Binnen onze gemeente zijn er medewerkers die een speciale training hebben gehad om te kunnen omgaan met signalen of meldingen van huiselijk geweld.

Respijtzorg:

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag en nacht moet geven. De zorg kan zowel bij mensen thuis of bij een speciaal instelling plaatsvinden. Hoewel dit al vaak een aandachtspunt is geweest, blijkt in Drimmelen de vraag heel divers te zijn en ook wordt er niet veel om gevraagd. Het Platform vraagt zich af of er niet eerst naar mogelijkheden gezocht moet worden, zodat mensen weten dat er ook een mogelijkheid is. Wellicht komt de vraag als er ook een aanbod is.

Digitale Gezondheidszorg:

De werkgroep digitale gezondheid heeft de door haar uitgebrachte notitie besproken met wethouder Schuitmaker. Het Wmo-Platform vindt de aanpak van de digitale gezondheidsvoorzieningen een facet van gemeentebeleid dat voor de toekomstige mogelijkheden binnen de gemeente belangrijk is en uitdrukkelijk om een beleid vraagt. Het Platform vindt dan ook dat de gemeente actief betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van de digitale gezondheidszorg. In de ogen van het Platform dient de gemeente de regie voor deze ontwikkelingen in handen te houden.

Omgevingsvisie:

Het Wmo-Platform heeft gereageerd:

Houd vanaf het begin rekening met mensen met een beperking en andere inwoners, die aangewezen zijn op de WMO. Dat betekent o.a.

• Versterk de aanwezigheid en toegankelijkheid van fysieke voorzieningen, zoals winkels, sociaal-culturele voorzieningen en zorginstellingen, e.d.

• Versterk de individuele publieke vervoersmogelijkheden.

• Zorg voor een gezonde omgeving.

• Burgerparticipatie is bij dit alles erg belangrijk.