Platformnieuws januari 2021

Plaatsingsdatum: 22-jan-2021 9:46:02

De huiskamer:

In Lage Zwaluwe en Terheijden zijn zgn. huiskamers voor iedereen die gezelligheid zoekt en leuke dingen met anderen wil doen. Iedereen die het leuk vindt om daar naar toe te komen is welkom. Hier is geen indicatie voor nodig. Het is ook niet gebonden aan leeftijd. Men kan bv. samen eten, een spel spelen of gewoon een praatje maken.

Jammer is dat er nog niet veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Op dit moment speelt Corona natuurlijk een rol. Toch zou het jammer zijn als dergelijke initiatieven mede hierdoor verloren zouden gaan. De gemeente bekijkt de mogelijkheden.

Eigen kracht:

De Wmo-verordening van de gemeente wordt ieder jaar opnieuw besproken. Soms worden op basis van nieuwe gegevens of ideeën aanpassingen gedaan. Omdat in het sociaal domein bij veel gemeenten de tekorten oplopen worden veel gemeenten gedwongen strenger te worden in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Regelmatig komt het begrip “eigen kracht” dan in de tekst voor. Ook binnen de verordening van onze gemeente. “Eigen kracht” verwijst dan naar de mogelijkheden voor mensen om zelf oplossingen te vinden voor problemen. Vaak kunnen mensen met hun netwerk niet alleen bedenken wat er nodig is maar ook het probleem zelf op lossen. Lukt het niet dan kan men altijd contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente.

Bezuinigingen:

Het Wmo-Platform en het Platform SZ hebben in een schrijven aan B&W hun zorg duidelijk gemaakt over eventuele bezuinigingen in het Sociaal Domein. In hun reactie schrijven B&W:

“De gemeente Drimmelen wil haar inwoners de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Dit blijft de kernboodschap van de visie van de gemeente. Tijdens het opstellen van de begroting voor 2021 en verder is dit het uitgangspunt geweest. Er is gekeken naar posten die niet ten koste gingen van de ondersteuning van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben.” Het Wmo-Platform blijft bezorgd en rekent erop dat de gemeente zich aan haar visie zal houden.

Notitie Digitale Gezondheidszorg:

De werkgroep heeft een zeer uitgebreide en in de ogen van het Platform een gedegen notitie opgesteld. De werkgroep gaat nu in gesprek met de wethouder en ambtenaren om te bezien hoe de notitie verder uitgewerkt kan worden.