Platformnieuws aug. 2020

Plaatsingsdatum: 25-aug-2020 8:34:39

Het Wmo-Platform besprak werkwijze en aanpak

Het Wmo-Platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar adviseert ook gevraagd en ongevraagd Burgemeester en Wethouders bij nieuw beleid of bij de uitvoering ervan. Naast het normale “advieswerk” gaan we bepaalde maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoners van Drimmelen verder uitzoeken. Mensen die geen lid zijn van het Platform maar interesse hebben in sociale vraagstukken willen we hierbij gaan betrekken. Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Zo’n aanpak met een werkgroep is flexibeler wat tijd en plaats betreft om te vergaderen.

In overleg zal een Wmo-jaarplan worden opgesteld van “aan te pakken” onderwerpen.

Ieder lid van het Platform heeft een aandachtsveld waar hij of zij in is geïnteresseerd. Via het maandelijks artikel in het Carillon willen de leden van het Wmo-Platform ook aangeven wie zich waar speciaal mee bezighoudt. Mogelijk wekt dat ook de interesse van “nieuwe” leden voor het Platform.

Sociale Technologie

Internet wordt ook in de zorg voor thuiswonende mensen steeds belangrijker. De aanleg van bv. glasvezelkabel is daarbij van belang voor de digitale gezondheidszorg. De mogelijkheid voor sociale contacten via “beeldtelefonie” is ook belangrijk. Binnen het Wmo-Platform is dit dan ook een onderwerp waarover we gaan nadenken in een werkgroep. Daarmee komen we tot een visie vanuit maatschappelijke ondersteuning op die ontwikkeling in Drimmelen. (zie hierboven).

Bezuinigingen

De coronacrisis zal naar verwachting voor elke gemeente veel extra uitgaven met zich brengen. Er zal worden moeten nagedacht over de vraag hoe die kunnen worden opgevangen. Het Wmo-Platform maakt zich grote zorgen als bezuinigingen ten koste zouden gaan van het zgn. sociale domein. Het Platform is van mening dat de “zorg voor de mens” de hoogste prioriteit moet hebben en zal moeten worden ontzien.