Platformnieuws april 2021

Plaatsingsdatum: 24-apr-2021 9:14:12

Wmo-Platformleden(even voorstellen)

Regelmatig krijgen we de vraag : Wie zitten er in het Platform. Vanaf nu stelt iedere keer een lid zich kort voor. Vandaag is dat: Hans Neienhuysen uit Terheijden.

Hans schrijft: Het is belangrijk dat de burger inspraak heeft op het beleid van onze overheden. Het Wmo-Platform heeft de mogelijkheid om B&W gevraagd en ongevraagd advies te geven. Omdat ik dat belangrijk vind ben ik lid geworden van dit Platform. Mijn speciale belangstelling gaat uit naar de aanpak van laaggeletterdheid en inburgering. Ook problematiek bij jeugd en opvoeding binnen Drimmelen interesseert me. Naast de hier genoemde onderwerpen zijn er nog vele andere aandachtsgebieden. Vind jij inspraak ook belangrijk meld je dan aan bij onze voorzitter Johan Broos.

Voor meer informatie: neienhuysenhans@gmail.com

Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en geven advies en informatie over zorg en ondersteuning. Dit advies is altijd gratis. Het is voor iedereen toegankelijk en je kunt alle vragen stellen. Dat kunnen vragen zijn over zorg, inkomen, woonsituatie, onderwijs of andere onderwerpen. In Drimmelen wordt weinig gebruik gemaakt van cliëntondersteuning. Het Wmo-Platform vroeg zich af waarom dit zo was en waarom de gemeente zich niet had ingeschreven als zgn. koplopergemeente om dit te stimuleren. Een koplopergemeente probeert de mogelijkheden van deze hulp bekender te maken. Ook het Wmo-Platform vindt het zaak om de cliëntondersteuning zo bekend mogelijk te (blijven) maken.

Energietransitie (energieverandering)

De overgang naar een andere vorm van energievoorziening kan grote gevolgen hebben voor inwoners. Zowel financieel als wat betreft de woning, de leefomgeving en de inrichting van hun wijk. Denk aan de kosten voor het aardgasvrij maken van de eigen woning of de aansluiting op het warmtenet. De aantasting van het woongenot en het landschap door de plaatsing van grote wind- en zonneparken kunnen aan de orde zijn. Inwoners hebben er recht op invloed te kunnen uitoefenen op deze ingrijpende veranderingen. Het Wmo-Platform zal bij de gemeente aandringen op het tijdig en helder informeren van inwoners. Het Platform rekent op de inzet van de gemeente voor een goede inwonerparticipatie.

Publieke Dienstverlening

De gemeente wil haar dienstverlening steeds verbeteren. Met name ook lager opgeleiden vinden niet zonder meer hun weg in de publieke dienstverlening. In de afgelopen jaren is veel gedaan om dit te verbeteren. Het gaat om: begrijpen, willen en kunnen. Begrijpen we de ander, willen en kunnen we hem écht helpen? Het Platform zal steeds attent zijn op deze aanpak.