Platformnieuws september 2021

Nieuws uit het overleg van september 2021

Wmo-Platformleden(even voorstellen):

Johan Broos (jcabroos@planet.nl),
Sinds 2011 ben ik lid van het Wmo-Platform Drimmelen.

Mijn achtergrond is het onderwijs en ik ben erg betrokken bij de problematiek van laag-geletterdheid, de jeugd en de toegankelijkheid voor alle inwoners.
Als Adviesraad Sociaal Domein geven we gevraagd en ongevraagd advies aan B&W.

Participatie

Gemeenten willen inwoners betrekken bij hun beleid…maar te vaak eindigt dit deelnemen (=participatie) in een teleurstelling.
Inwoners moeten kunnen begrijpen waarom zij worden gevraagd.
Bovendien moet duidelijk zijn welke invloed men kan hebben op een besluit.


Het Platform wil graag bijdragen aan een goede communicatie en doet daar ook voorstellen voor.

Ouder dan 65+?: Hoe wil je wonen in de toekomst?

Wonen is een punt van zorg voor het Platform.

We lezen het rapport over woningbehoefte in Drimmelen en lezen: er zijn langere wachttijden en te weinig woningen voor senioren en jongeren/starters.
Dit betreft zowel huur als koop.

Het gaat om heel andere problemen dan enkele jaren geleden.
Het prijsniveau in de koopsector is zo hoog, dat veel starters, mede door striktere leennormen, achter het net vissen.
Ook voor middeninkomens zijn de mogelijkheden op de woningmarkt verminderd door een combinatie van woonbeleid en economische omstandigheden.
Ouderen moeten dat steeds vaker zelf organiseren, vanuit een zelfstandige woonsituatie.

Vanzelfsprekend is dat niet: woningen zijn niet altijd levensloopbestendig.
Voorzieningen zijn niet altijd aanwezig in de eigen woonomgeving.
Ouderen gaan vaak te laat nadenken over: Kan ik in mijn huidige woning blijven wonen, ook als ik hulpbehoevend word?

Het bouwen van woningen is het beste, maar bij veel huishoudens is het inkomen echter zo laag, dat zelfs zeer goedkope woningen nog te duur zijn.
Het Platform, met begrip voor de woningproblematiek (bv. dat de gemeente weinig eigen grond bezit), bespreekt mogelijkheden om “pijnpunten” aan te pakken.

Rookvrije gemeente

In de raadsbrief van mei 2020 spreekt de gemeente een aantal beleidsvoornemens uit voor dit onderwerp.
Dit betreft bv. ondersteuning bij het stoppen met roken, aansluiten bij de Alliantie Nederland Rookvrij, Rookvrijbeleid bij het verstrekken van subsidies en beleid opnemen in de omgevingsvisie.

Het Platform vraagt zich af, gezien het belang van dit onderwerp, hoe het hiermee staat?Week tegen eenzaamheid

Van 30 september t/m 7 oktober vindt de week tegen eenzaamheid plaats.
Vragen zijn dan: Hoe stel je eenzaamheid vast?
Hoe kun je ouderen helpen om zich minder eenzaam te voelen?


Ook Drimmelen besteedt hier extra aandacht aan.
Er is voor iedereen een canvasdoekje beschikbaar (zie hier).
Dit canvasdoekje kun je gebruiken om met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan, het onderwerp bespreekbaar te maken.