Excursie naar de Adviesraad Sociaal Domein van


Het Wmo-Platform Drimmelen ging op excursie naar Peel en Maas.
Om te zien hoe de Adviesraad Sociaal Domein daar te werk gaat en om mogelijk te leren van hun aanpak.

Punten die ons aan het denken zetten:

Participatie en zelfsturing

Een gemeenschapshuis dat wordt beheerd door inwoners. Huishoudelijke hulp die geregeld wordt door de mensen onderling. Lokaal vervoer voor mensen die slecht ter been zijn door vrijwilligers. Per dorp door een dorpsondersteuner begeleid.
Dat alles zonder directe invloed van de gemeentelijke overheid.

In Peel en Maas zagen we een inspirerend voorbeeld van zelfsturing. De terughoudende rol van de overheid en de ruimte die de bewoners daardoor hebben. De bewoners houden zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit voor hun eigen leven en leefomgeving.

Uitgangspunt in Peel en Maas

Vitale gemeenschappen vragen niet om een overheid die alle problemen als overheidsproblemen beschouwt, maar om een overheid die zich ervan bewust is wanneer ze wel en wanneer ze niet aan zet is.
Vitale gemeenschappen gedijen beter bij een bescheiden en bedachtzame overheid.

Het Platform vond dit een erg uitdagend standpunt van de Adviesraad in Peel en Maas en vroeg zich af hoe en of dit werkte.

Doorbreek het Silo-denken

Met een silo wordt een afgesloten groep bedoeld. Men vindt het eigen onderwerp of project zo belangrijk dat men vecht voor het eigen idee. Het gaat dan niet over het groter belang.

Het motto in Peel en Maas is: Doorbreek dit silo-denken.
Anders denkt men te veel vanuit een eigen visie en uitgangspunt en ontbreekt de mogelijkheid om mee te bewegen.
Het moet gaan om de gemeenschap en gemeenschapsontwikkeling.

Dorpsraad wordt Dorpsoverleg

Geen dorpsraad die reageert op vragen van de gemeente, maar overleg van bewoners en verenigingen die zelf bepalen waar men over praat en wat men wil dat er gedaan wordt. Een gemeente die volgt en faciliteert.
Zo werd de “huishoudschool” een gemeenschapshuis. De gemeente betaalde een deel van de stichtingskosten, maar een lokale stichting beheert het gebouw met behulp van vrijwilligers.

De gemeente komt alleen in beeld als er wettelijke taken uitgevoerd moeten worden of als men door het dorpsoverleg gevraagd wordt.

Jan Rotmans: Omarm de chaos

We sloten de excursie af met het bijwonen van de lezing van J. Rotmans. De onrust in de wereld weerspiegelt de onrust in onszelf. We voelen chaos en onbehagen en hebben het gevoel dat wij - en ook de politici - de grip op ons leven kwijt zijn. En niemand heeft de regie. Dat zorgt voor onzekerheid.

Maar omarm de chaos.
Start met nieuwe projecten.

De aanpak van Peel en Maas is zo’n interessant project.