Nieuws uit het overleg van november 2021

Wmo-Platformleden (even voorstellen):

Ik ben Els Dudok-Reniers (elsdudok54@gmail.com) uit Wagenberg en ben sinds febr. 2021 lid van Wmo-Platform.
Ik ben werkzaam geweest in de zorg (o.a.Sovak).
De laatste 15 jaar heb ik als ambulante begeleidster gewerkt en op een woonvoorziening met cliënten met een licht verstandelijke beperking.
Ik wil mijn ervaring inzetten samen met ervaringsdeskundigen voor een samenleving waarbij iedereen mee kan doen en het gevoel heeft erbij te horen.

Wonen

Na een eerder gesprek met wethouder Stoop over de omgevingsvisie wilde het Platform graag meer informatie over Wonen en Zorg.
We lezen over de behoefte aan woningen voor starters en ouderen. Maar is er wel voldoende oog voor bv. de woonomgeving, de voorzieningen en de beschikbare ondersteuning? M. Mollenhorst van de gemeente ging in discussie met het Platform over deze zaken.

Het Platform hoopt dat behalve voor het bouwen er ook aandacht is voor de zorg voor diensten en voorzieningen die hierbij passen.

Energietransitie en warmtetransitie

We horen heel vaak over de veranderingen die ons te wachten staan op het gebied van energievoorziening en van de verwarming van bv. onze woning. Maar dit is niet alleen een technisch verhaal. Het is een sociale opgave. Hierbij zijn veel inwoners en organisaties betrokken.

Een van die organisaties is STED (=Stichting Energietransitie Drimmelen).
Mevr. Vos, voorzitter van STED, vertelde ons over de werkzaamheden van de stichting.

Toegankelijkheid

Onze gemeente probeert te komen tot een verbeterde toegang tot ondersteuning binnen het sociaal domein. Het is dus belangrijk informatie te krijgen van de ervaringsdeskundigen.

Op 13 december zullen ambtenaren daarom gesprekken hebben met inwoners die beperkingen hebben. Dan horen de ambtenaren mogelijk zaken waar zij rekening mee kunnen houden om de toegang naar de gemeente voor deze mensen makkelijker te maken.

Prioriteiten voor 2022 voor de Adviesraad Sociaal Domein
Welke thema’s achten we van belang? Politieke partijen maken keuzes en stellen voor hoe gemeenschapsgelden moeten worden besteed. Maar komen deze keuzes overeen met de zaken die de Adviesraad (= Wmo-Platform) belangrijk vindt? Voor welke zaken willen we speciale aandacht vragen?
Wij willen graag met de politieke partijen hierover in gesprek.