Nieuws uit het overleg van mei 2022
Gesprek met Partij v. d. Arbeid

Door corona was het niet mogelijk geweest om dit gesprek eerder te hebben.
Met mevr. H. de Bruijne bespraken we de onderwerpen die we ook met de andere partijen hadden besproken.
Dat betrof o.a. wonen, jeugd, energiearmoede, laaggeletterdheid, participatie

Jeugdhulpverlening

Met wethouder J. Vissers en ambtenaren spraken we over de invoering van de nieuwe visie op de hulpverlening.

De adviesraden in de regio maken zich zorgen over de snelheid waarmee e.e.a. moet worden ingevoerd.
De brief van de adviesraden zal worden doorgestuurd aan de leden van de gemeenteraad ter informatie.

Wonen

Het Wmo-Platform zou graag het onderwerp “ouderen, wonen en zorg” breed willen bespreken met de KBO ’s (Katholieke Bond van Ouderen), WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg).
Er is contact geweest met deze organisaties.
Andere “organisaties” zijn ook welkom om deel te nemen aan deze discussie.

Participatie

Deze term horen we veel van beleidsmakers.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun inwoners handvatten te geven die nodig zijn om een goede participatiesamenleving te bouwen.
Men wil ervoor zorgen dat inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er in hun gemeente gebeurt.

Het is voor burgers en gemeente belangrijk dat aan de inwoners advies wordt gevraagd voor gemeentelijke beslissingen. Dit kan bv. via adviesraden, digitale platformen of gesprekken.

De gemeente is bezig te zoeken naar voor onze gemeente passende vormen. Dorpsgericht werken speelt hierin een belangrijke rol.

Het Wmo-Platform wil hier graag bij betrokken zijn en meedenken over deze participatie.

Wethouder

Op korte termijn hopen we een gesprek te hebben met de nieuwe wethouder voor het Sociaal Domein, de heer H. Bakker.


We hopen dat het contact in de toekomst even goed en prettig zal verlopen als met de vorige wethouder voor Wmo-Zaken , L. Schuitmaker.

We wensen de heer Bakker veel succes bij deze nieuwe taak.