Platformnieuws juli 2021

Nieuws uit het overleg van juli 2021

Wmo-Platformleden (even voorstellen):

Hallo, ik ben Jacqueline van Bohemen, woon al 40 jaar in Made en ben sinds 2 1/2 jaar lid van het WMO-Platform. Met veel plezier heb ik vele jaren gewerkt in de gezondheidszorg als wijkverpleegkundige maar het langst als manager van de wijkteams. Mijn aandachtsvelden in de WMO zijn mantelzorgers/ vrijwilligers, wonen en digitale gezondheid. (jacquelinevbohemen@gmail.com)

Dorpsgericht werken:

Na lange tijd digitaal te hebben vergaderd konden we voor het eerst weer echt bij elkaar komen. Lilian Lambrechts (coördinator dorpsgericht werken) praatte het Platform bij over de activiteiten die zoal plaatsvinden in het kader van haar werkzaamheden. Veel activiteiten hebben direct verband met het werk van het Wmo-Platform. Immers de onderwerpen gaan vaak over het sociaal domein. Het was een leerzaam uur en we hebben afgesproken dat het Platform en het Dorpsgericht Werken waar mogelijk elkaar zullen versterken.

Inclusie:

Dit keer hebben we speciaal aandacht besteed aan de zgn. LVB mensen. Hiermee worden de mensen bedoeld met een Licht Verstandelijke Beperking. Hoe betrekken we hen bij zaken die voor hen belangrijk zijn? Volgens de belangenvereniging is er in veel gemeenten nog veel te verbeteren. Het goede nieuws: met een beetje hulp en ondersteuning kunnen de meeste LVB’ers prima meedoen in de maatschappij. De gemeente moet dit mede mogelijk maken. Dat kan door training, scholing of begeleiding. Ook door te werken aan een écht inclusieve maatschappij. Te beginnen bij de eigen organisatie van de gemeente. Het Platform vraagt hier aandacht voor.


Cliëntervaringsonderzoek:

Gemeenten moeten ieder jaar dit onderzoek doen om zo- waar nodig- de dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor Drimmelen heeft 49% van de deelnemers de vragenlijst ingevuld. Het gemiddeld rapportcijfer voor het regelen van ondersteuning is 7,9 en de ondersteuning wordt beoordeeld met 8,1. Opvallend is dat slechts 38% wist van de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke ondersteuner bij de gesprekken.

Energietransitie:

Naar aanleiding van de info - avond en presentatie van 24 juni jl. sprak het Platform opnieuw haar zorg uit over de kosten en mogelijkheden. Willen we de klimaatdoelen halen, dan moet iedereen mee kunnen doen. Maar…niet iedereen kan meedoen vanwege die kosten! Wil men deze zgn. energiearmoede tegengaan en iedereen mee kunnen laten doen, moet men oog hebben voor de sociale huurders en mensen in armoede met een eigen koopwoning.