Platformnieuws oktober 2019

Plaatsingsdatum: 19-okt-2019 12:12:09

Tijdens de vergadering van oktober kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Eigen bijdrage:

De inwoners, die een eigen Wmo-bijdrage betalen van €17,50 per 4 weken, gaan na 1 januari 2020 €19,-- per maand betalen. Deze administratieve wijziging zal helaas tot gevolg hebben dat er begin 2020 een dubbele nota komt. De inwoners die het betreft zullen hierover bericht ontvangen.

Woonvizier:

Met de woningbouwstichting worden door de gemeente afspraken gemaakt over de huisvesting van mensen die extra kwetsbaar zijn (zoals Beschermd Wonen). Er zijn ook prestatieafspraken over huurders met problemen. Per situatie zal gezamenlijk worden bezien wat het beste is voor de huurder.

Dorpsonderonsjes:

Burgemeester en Wethouders gaan de gemeente in om van de inwoners te horen wat hen bezighoudt. Mensen kunnen bv. een wethouder uitnodigen bij een activiteit. De wethouder kan dan tijdens zo’n activiteit met hen in gesprek gaan. Hij/zij kan zo horen wat inwoners van bepaalde zaken vinden. Inwoners kunnen dan ook informatie doorgeven die de wethouder mee kan nemen naar het overleg van B&W.

Respijtzorg:

De werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen heeft aangegeven dat respijtzorg een knelpunt is binnen de gemeente. Ook de gemeenteraad meldde het probleem van mogelijk onvoldoende mogelijkheden voor respijtzorg. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Als de mantelzorger even tijd kan nemen voor zichzelf, kan hij/zij de zorg beter volhouden. Veel mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk en durven alleen tijd voor zichzelf te nemen als de zorg goed kan worden overgedragen. Daarom wordt een onderzoek voorgesteld naar mogelijkheden voor respijtzorg in de gemeente, en welke behoeften daar voor zijn.

Het Platform zal een positief advies over het onderzoek uitbrengen aan B&W. Daarbij wordt ook geadviseerd de respijtzorg niet alleen te bezien voor mensen met dementie maar ook voor andere inwoners met mantelzorgers.