Platformnieuws november 2019

Plaatsingsdatum: 12-dec-2019 9:07:51

Tijdens de vergadering van november kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning):

De heer P. Franken, directeur SWO, informeerde het Platform over een aantal zaken. Aan de orde kwamen o.a.:

- de cliëntondersteuning:

Iedere inwoner kan een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom het vinden van gepast werk of bij de aanvraag van een voorziening. SWO heeft 5 vrijwilligers die de cliënten kunnen ondersteunen.

-Mantelzorg:

In Drimmelen zijn zo’n 1000 mantelzorgers bekend. Het zijn er echter veel meer, maar niet iedereen meldt zich. Dan wordt mogelijk hulp bij het mantelzorgen misgelopen. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden.

Het is goed tijdig te weten dat mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen.

- SWO Thuis:

Vanaf 1 januari 2019 wordt door SWO Thuis huishoudelijke hulp aangeboden. Dat levert een groeiend aantal heel tevreden cliënten op.

Respijtzorg:

De werkgroep “Dementie Vriendelijke Gemeente Drimmelen” en een motie van de gemeenteraad heeft aangegeven dat respijtzorg voor inwoners met dementie een knelpunt is binnen onze gemeente. Er loopt nu een onderzoek naar de behoeften aan respijtzorg voor deze inwoners en welke mogelijkheden daar voor zijn. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Een adviseur van “Dementiezorg voor Elkaar” kwam meer uitleg geven.

Het advies van het Wmo - Platform:“ onderzoek respijtzorg voor alle inwoners met mantelzorg” is niet overgenomen, want voor mensen met dementie is speciale begeleiding en hulp nodig.

Wijk GGZ-er:

Een ervaren GGZ (Geestelijke Gezondheid) medewerker gaat per 1 december gemeentelijke medewerkers, die hulp bieden aan inwoners met een psychische stoornis, adviseren.

Mensen met psychosociale problemen moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe. De wijk GGZ-er bepaalt in een vroeg stadium samen met de hulpverleners welke aanpak en zorg het beste bij iemand past.