Platformnieuws juni 2019

Plaatsingsdatum: 17-jun-2019 8:10:43

Tijdens de vergadering van juni kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Bij deze bijeenkomst was ook wethouder L. Schuitmaker aanwezig.

Eén tegen eenzaamheid

Er is een landelijke afspraak gemaakt tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Men wil samen de eenzaamheid aanpakken. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Deze afspraken richten zich toch vooral op de aanpak van de eenzaamheid bij ouderen.

Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt de kans op gevoelens van eenzaamheid toe.

De gemeente heeft zich bij deze zgn. coalitie aangesloten. Er gebeurt al veel. Maar… doen we de goede dingen? Wat kan misschien nog beter?

Beschermd wonen

In alle gemeenten wonen mensen die extra hulp nodig hebben. Men noemt dat “beschermd wonen”. Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat die mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Beschermd wonen in de regio wordt gecoördineerd door Breda.

Ook hier komen er financiële problemen. De gemeenten in de regio moeten dit samen oplossen.

De gemeente heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie voor een wijkfunctionaris die speciaal aandacht voor het beschermd wonen heeft.

Wonen en zorg

Er is een groeiende vraag naar zgn. seniorenwoningen. Dat geldt ook voor de gemeente Drimmelen. Een regionale werkgroep gaat die problemen in de woningbouw in beeld brengen.

Inclusieve agenda

Zoals al vaak besproken: Niemand mag worden uitgesloten door een beperking of handicap, door huidskleur, cultuur of geloof. Gemeenten hebben de opdracht dat te regelen. Er moet een plan van aanpak zijn hoe, samen met inwoners en zgn. ervaringsdeskundigen uit de gemeente, dit op te zetten. Het belangrijkste uitgangspunt moet daarbij zijn: “Iedereen telt mee en praat mee”.

Adviesorganisatie “ZET” gaat dit plan samen met de gemeente en inwoners schrijven.