Platform Nieuws januari 2019

Plaatsingsdatum: 17-jan-2019 10:33:00

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Tijdens deze bijeenkomst werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouder voor onder meer Wmo-aangelegenheden, mevr. L. Schuitmaker.

WMO-zaken:

Wmo Abonnementstarief:

Alle mogelijk betrokken inwoners ontvangen bericht over de nieuwe Eigen Bijdrage. Voor de meeste mensen zal het een meevaller zijn. De eerste rekening wordt pas in maart verstuurd naar de cliënten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er weinig problemen zijn. Mochten mensen toch een probleem hebben dan worden ze gevraagd dat te melden bij de gemeente.

PvdA-enquête Wmo-cliënten:

Naar aanleiding van deze enquête is er een bijeenkomst geweest van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Er zijn afspraken gemaakt over de zgn. nazorg. Als er na een gesprek nog misverstanden zouden zijn, dan heeft men afgesproken om een vervolggesprek te hebben. Het Platform heeft gepleit voor en follow-up na een cliëntgesprek. Even nabellen of navragen of een en ander goed is overgekomen. Dit kan mogelijke misverstanden of conflicten waarschijnlijk voorkomen.

Koerskaart:

Er zijn nog 2 subsidieaanvragen gedaan: voor een zgn. beweegroute in Terheijden en voor een “soort” kringloopwinkel in Lage Zwaluwe. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Beleidsplan 3D:

Het Platform heeft uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van dit beleidsplan.

Sinds 2015 spelen gemeenten een grote rol in ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) zelf niet redden. De veranderingen daarbij (met Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn erg groot. Het is vooral een andere manier van denken en handelen voor zowel inwoners als de gemeente. Uitgangspunt is: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf niet regelen. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Drimmelen hier aan werkt en wil werken.