Platformnieuws februari 2019

Plaatsingsdatum: 26-mrt-2019 10:50:44

Zorgplannen van aanbieders:

Aan de aanbieders van Zorg worden door de gemeente strengere eisen gesteld. De aanbieders moeten, onder meer, op tijd een zorgplan voor de gemeente beschikbaar maken. Het doel is de kwaliteit en de effectiviteit van de zorgverlening beter te kunnen beoordelen.

Het Platform vraagt zich wel af of dit niet eerder een taak is van de regisseur, die het werk van de zorgaanbieder in de gaten zou moeten houden, dan van de gemeente.

Toezichthoudend ambtenaar:

De G.G.D. is gevraagd de kwaliteit van Wmo-diensten voor heel Brabant (met uitzondering van Breda) te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan onaangekondigde bezoeken of aan een “mystery guest”. Iemand dus die, ook onaangekondigd, op bezoek komt zonder zich bekend te maken.

Beleidsplan 3D:

Het Platform heeft opnieuw uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van een beleidsplan 3D. Dat plan moet Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met elkaar verbinden. Het Platform wees er met name op dat een uitwerking van de uitgangspunten van de eerdere nota “Samen aan Zet” ontbreekt in dit meer “integrale” beleid. (Samen aan Zet geeft als belangrijkste doel van het beleid: “Iedereen moet kunnen meedoen in de gemeente Drimmelen”). Het Platform zal daarover een advies uitbrengen aan B&W.

Jaaroverzicht 2018:

Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaaroverzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën.

Beleidsnota minimabeleid:

Samen met het Platform Sociale Zekerheid zal het Wmo-Platform een reactie verzorgen op het herschreven plan Minimabeleid en Schuldsanering. Een duidelijke verbetering van het oorspronkelijke plan.

Accommodatiebeleid:

Voor de Cour in Terheijden en Plexat in Wagenberg moet een aanbestedingsprocedure plaatsvinden. Doel: in de accommodaties zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten realiseren.