Platformnieuws aug. 2019

Plaatsingsdatum: 17-aug-2019 11:58:53

Iedereen doet mee:

Met de ondertekening van het verdrag van de Verenigde Naties over Handicap moeten de gemeenten zich extra inspannen: Iedereen moet mee kunnen doen, ondanks beperkingen. Een aantal voortrekkende gemeenten hebben samen een zgn. manifest opgesteld: Iedereen doet mee!. Ook de gemeente Drimmelen gaat dat ondertekenen. In dat manifest staat o.a.:

- de uitspraak ‘Niets over ons, zonder ons’ wordt heel serieus genomen. Dus alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking.

- Iedereen is gelijkwaardig. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.

- Mensen hebben keuzes. Als we zeggen ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen.

Een actieplan om op deze inclusieve manier ook in Drimmelen te werken is in de maak, maar loopt helaas vertraging op.

Tevredenheidsonderzoek:

Gemeenten zijn verplicht om ieder jaar te meten wat de ervaringen van mensen zijn met maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van het onderzoek is, om indien nodig, verbeteringen in de hulpverlening aan te brengen. Over het algemeen is men tevreden in Drimmelen. Er zijn nog aandachtspunten die nader onderzoek noodzakelijk maken, meent het Platform. Over de mogelijkheid om bij gesprekken met de gemeente gebruik te maken van zgn. cliëntondersteuning is (net als in veel andere gemeenten) nog te weinig bekend.

Een tegen eenzaamheid:

De gemeente wil graag mensen die eenzaam zijn helpen, maar… De vraag is steeds: Hoe bereiken we die mensen en om wie gaat het? Er gebeurt al heel veel, maar het is moeilijk om een eenduidig beleid te maken. In oktober volgt er een bijeenkomst om te bezien wat er nog meer of beter kan gebeuren.

Resultaatgericht werken:

Minister de Jonge wil zgn. resultaatgericht werken gaan toestaan in de Wmo-besluiten. Daarmee bedoelt hij dat de professional en de cliënt samen bepalen welk resultaat op enig moment bereikt moet zijn. Het resultaat is dan het belangrijkste. Cliënten kunnen dan bv. bezwaar indienen als het tevoren afgesproken resultaat niet wordt bereikt.

Door het stellen van concrete doelen is voor iedereen, de professional en de cliënt, duidelijk wat er van elkaar verwacht kan worden.