Platformnieuws april 2019

Plaatsingsdatum: 18-apr-2019 11:46:32

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tijdens de april-vergadering een gesprek met wethouder P.J.W. Stoop, wethouder van Geluk.

De centrale vraag voor hem: Wat maakt mensen gelukkig? Hij onderscheidt daarbij 2 soorten van geluk, langdurig geluk en kortdurend geluk.

De wethouder heeft alle “dorpen” van de gemeente bezocht en heeft, op basis van de gesprekken, een geluks-agenda samengesteld.

Met 3 thema’s: aanpak van eenzaamheid en hulp aan kwetsbare groepen, burgerparticipatie, communicatie en informatievoorziening.

Er wordt gewerkt aan een plan om alle opgekomen ideeën uit te werken voor de aanpak van de gemelde problemen. Op 9 mei volgt een presentatie van het plan.

Beleidsplan 3D:

Naar aanleiding van de reactie op haar advies over het Beleidsplan 3D besprak het Wmo-Platform de voorgenomen invoering van een procesregisseur.

Bij een ingewikkelde hulpvraag van een cliënt zijn er soms verschillende soorten steun nodig. Daarbij moet de samenwerking tussen de verschillende ondersteuners goed geregeld worden. Evenals de volgorde van te nemen stappen. Daarbij wordt de inzet van een procesregisseur zinvol.

Het wordt een nieuwe functie binnen onze gemeente. Geertruidenberg en Oosterhout werken hier al mee.

Abonnementsbijdrage:

Sinds de invoering van de abonnementsbijdrage van €17,50 is het druk geworden op de afdeling voor de Wmo-aanvragen. Het betreft dan vooral de aanvragen voor Hulp bij de Huishouding, Begeleiding en Woningaanpassingen.

Alle gemeenten maken zich zorgen over de kosten die deze nieuwe wettelijke aanpak met zich meebrengt.

Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld:

De gemeente heeft enkele ambtenaren bijgeschoold om hun collega’s die signalen denken op te vangen van Huiselijk Geweld met advies ter zijde te kunnen staan.

Informatiekrant over Zorg:

Er zal binnenkort een bijlage verschijnen bij de plaatselijk bezorgde weekkrant over de Zorg. Welke Zorg wordt door de gemeente Drimmelen verstrekt en wie zijn, behalve de gemeente, betrokken als aanbieder van Zorg