Platformnieuws september 2018

Plaatsingsdatum: 11-okt-2018 7:31:29

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Informatie over WMO-zaken:

Kennismaking wethouder J. Vissers

Tijdens deze bijeenkomst maakten we kennis met de nieuwe wethouder J. Vissers.

Daarbij ging het met name over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen samen. De twee gemeentes zoeken een nieuwe samenwerkingsvorm die beter past bij de toekomst. Het Platform is bij dat onderzoek betrokken en zal over het verschenen rapport ook advies uitbrengen.

De wethouder heeft daarnaast speciale aandacht voor de grote groep laaggeletterden in onze gemeente. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bij dagelijkse zaken. Hoe kunnen ook zij in onze gemeente gewoon meedoen, daar gaat de gemeente meer aandacht aan geven.

Ook het Passend Onderwijs valt binnen zijn portefeuille. Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente zal ook hier extra aandacht aan besteden.

Toekomstplan activiteitencoach:

De activiteitencoach, J. Slotboom, heeft beschreven welke mogelijkheden en beperkingen zij ziet voor activiteiten in onze gemeente. Persoonlijke benadering blijkt het effectiefst te zijn bij het uitnodigen van mensen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten.

De drempel voor mensen om deel te nemen blijkt toch hoog te zijn. Het Wmo-Platform zal de coach uitnodigen om te praten over mogelijkheden van toekomstige activiteiten.

Rapportage cliënt ervaringsonderzoek:

De gemeente heeft onderzocht hoe het is gesteld met de ervaringen van Wmo-cliënten met de ontvangen maatschappelijke ondersteuning. Opvallend is in Drimmelen, vergeleken met andere gemeenten, de positieve waardering voor de vraag: Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Over het algemeen zijn de waarderingen best positief. Maar voor sommige vragen zijn ze wat negatiever vergeleken met een aantal andere gemeenten. Daarvoor geldt de vraag: Wat kunnen we daaraan doen?