Platformnieuws oktober 2018

Plaatsingsdatum: 27-dec-2018 10:07:19

Informatie over WMO-zaken:

Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee mensen interesse getoond. Zij hebben al een vergadering bijgewoond om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo.

Dementie-vriendelijk Drimmelen: In overleg met zorgverleners, patiënten en mantelzorgers is een plan van aanpak gemaakt om de gemeente nog meer dement-vriendelijk te maken. Het Platform heeft dit initiatief toegejuicht.

Hulp bij huishouden: De gemeenteraad heeft besloten vanaf volgend jaar de hulp bij het huishouden als maatvoorziening te leveren. De cliënten kunnen zelf een keuze maken voor een zorgaanbieder. Over de tarieven worden nog onderhandelingen gevoerd.

Accommodatiebeleid: Het Platform heeft de conceptnota besproken en heeft enkele kanttekeningen gemaakt. Zij mist ideeën of voornemens om in de kernen meer bruisende centra te realiseren.

Aanpak personen met verward gedrag: De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en heeft een voorstel gedaan om een meldpunt voor alle leeftijden te creëren als eerste aanspreekpunt.

Gezondheidsnota: Het Platform dringt er al langer op aan alle nota’s voor iedereen leesbaar en overzichtelijk te maken. In deze nota is daar al veel aandacht aan besteed. Ook dienen voorzieningen die gezondheid bevorderen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn en blijven. In een tweede concept worden de opmerkingen die het Platform heeft gemaakt meegenomen. Daarna moet de gemeenteraad de beleidsnota vaststellen.