Platform Nieuws jan. 2018

Plaatsingsdatum: 5-mrt-2018 18:12:27

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Het Platform mocht een nieuw lid uit Terheijden installeren. En twee aspirant-leden wonen de vergaderingen bij om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo.

Het Platform heeft met belangstelling kennis genomen van de nieuwe uitgave van de Sociaal Wijzer Drimmelen. Deze wijzer geeft informatie over de voorzieningen op sociaal gebied in de gemeente Drimmelen. Sociaal Wijzer Drimmelen is een gezamenlijke uitgave van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen met financiële ondersteuning van de gemeente Drimmelen. Gratis verkrijgbaar bij Wmo-loket of SWO Drimmelen. De informatie staat ook (uitgebreider) op sociaalwijzerdrimmelen.nl

Informatie over Wmo-zaken:

Verslavingszaken: Door Novadic/Kentron wordt binnenkort een onderzoek gestart naar het gebruik van verdovende middelen in samenwerking met de jongerenwerker. Ook al is het gebruik misschien niet alarmerend toch is een onderzoek wenselijk. Er is sprake van oprichting van een zelfhulpgroep, een contactgroep voor lotgenoten.

Innovaties: Veranderingen of vernieuwingen dan wel aanvullingen op het zorgpakket zijn gewenst. Diverse zorgaanbieders, waaronder SWO, MEE, SURPLUS, willen activiteiten ontplooien om het hulpaanbod in de hele gemeente dichterbij bij de inwoners te brengen. Hierbij wordt gezocht naar een “bruisende locatie”.

Naar een Inclusieve Gemeente Drimmelen: Het Platform is nieuwsgierig naar de voortgang. Worden en zijn inwoners en doelgroepen nu meer betrokken bij het beleid? Het is belangrijker met mensen te praten dan over mensen. Een uitvoeringsplan daartoe is in voorbereiding. Voor het kunnen meedoen, ook van inwoners met beperkingen, bij verenigingen in onze gemeente zijn 30 aanvragen voor hulp bij verbeteringen ontvangen.