September 2017: Jeugd- en jongerenbeleid, Armoedebeleid, Wmo-zaken

Plaatsingsdatum: 4-okt-2017 16:16:33

Jeugd- en jongerenbeleid

Jeugd

Er dient een vervolg van het “Jeugdplan” te worden opgesteld voor de jaren 2018-2020. Uitgangspunt: jeugdigen en jongeren tot 18 jaar moeten de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontplooien en deel te nemen aan de samenleving. Ze moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Armoedebeleid

Er wordt gewerkt aan een gemeentelijk beleidsplan Armoedebeleid. Het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform werken aan een gezamenlijk visie op het plan. Aandachtspunten zullen o.a. zijn: hoe mogelijk schulden helpen te voorkomen, hoe meer gebruik te maken van bestaande regelingen, hoe jongeren schuldenbewust te maken, enzovoort..

Wmo-zaken

- Ook onze gemeente heeft inwoners die zich eenzaam voelen. Voor hen worden dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. Maar deelname daaraan valt tegen. Mogelijk moet een andere benadering gezocht worden. Weten we eigenlijk wel voldoende welke wensen uit eenzaamheid voortkomen?

- Over het algemeen lijken gebruikers van hulp bij het huishouden tevreden. Afspraak is dat toch twee maanden na een nieuwe hulp een evaluatie plaatsvindt. Met de vraag: klikt het?

- Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het zgn. beschermd wonen. Voor inwoners die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen wonen. Een plan van aanpak is in de maak. In onze gemeente gaat het om een klein aantal adressen.