Platformnieuws november 2017

Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

GGZ

Tijdens het overleg van november lichtte mevr. G. Linssen van GGZ Breeburg het werk van GGZ toe. Zij sprak over 3 stadia: de behandeling, de begeleiding en de participatie. Bij behandeling betreft het genezen van mensen. Bij begeleiding gaat het om het helpen van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk bestaan, aan de leefomgeving. Bij participatie is het doel om mensen aan onbetaald of zo mogelijk betaald werk te helpen.

Bij behandeling betreft het de grootste groep mensen. Voor Drimmelen zou het gaan om ongeveer 300 mensen. Bij begeleiding ongeveer om 50 mensen.

Beschermd wonen

Inwoners die psychische problemen hebben of dakloos zijn, moeten ook een normaal leven kunnen leiden. Wanneer dat kan en men dat wil zou dat zoveel mogelijk in de eigen woonwijk moeten kunnen. Soms kan dat zelfstandig, soms in een groep.

Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Een regionale projectgroep (12 gemeenten) heeft daartoe een notitie “Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020“ opgesteld.

Huiskamer-project

Surplus wil graag komen tot gemengde groepen die met elkaar in contact komen. Het gaat dan om mensen met en zonder beperking. Surplus wil starten in Antonius Abt in Terheijden.

Inclusieve samenleving

Iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij. Maar hoever staat het nu in onze gemeente met die integratie? Bureau “Zet” is ingehuurd om dit te onderzoeken. Beleidsambtenaren van de gemeente zijn daartoe ondervraagd. Interessant is echter vooral ook wat de inwoners ervan vinden.