maart 2017

Plaatsingsdatum: 23-mrt-2017 8:23:05

Over maatschappelijke ondersteuning, inclusief beleid, toegankelijkheid

en dorpsgerichte activiteiten.

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017.

Het jaarlijkse Besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om bijzonderheden over en financiële gevolgen van het gemeentelijke Wmo-beleid vast te leggen. Dit is belangrijk omdat de bedragen jaarlijks worden aangepast. Voor 2017 zijn bv. de eigen bijdragen voor verschillende voorzieningen verlaagd. Maar CAK-cliënten zullen dat pas in april kunnen zien.

Onderzoek inclusief beleid

De gemeente moet er voor zorgen dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen in onze samenleving. Ofwel, een inclusief beleid voeren. Een kort onafhankelijk onderzoek bracht in beeld hoe gemeentelijk beleid daar aan bijdraagt. Het gaat dan onder meer om toegankelijkheid, voorzieningen, veiligheid, vervoer, activiteiten en arbeidsmarkt. Het resultaat van dit onderzoek is positief, maar er zijn ook verbeterpunten aangedragen. Daar gaat de gemeente mee aan het werk.

Toegankelijkheid en gemeente

Het Platform had wethouder Stoop uitgenodigd om onder meer van gedachten te wisselen over de praktijk van inclusief beleid. Immers, bij toegankelijkheid en daarvoor gewenste aanpassingen in onze dorpen, speelt de gemeente een grote rol. Het Platform adviseerde de wethouder altijd vooraf bij wijziging van een straat of openbaar gebouw onderzoek te doen naar de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Dat geldt onder meer voor stoepranden, bestratingen, zwembaden, wandelpaden, bushaltes. Maar ook voor publieke gebouwen.

Dorpsgerichte activiteiten

De gemeente streeft naar een samenleving waarbij iedereen in zijn eigen dorp mee kan doen met activiteiten op allerlei gebied. Mevrouw Jacqueline Slotboom, coördinator dorpsgerichte activiteiten, vertelde het Platform waarmee zij bezig is om dat te bevorderen. Ze doet twee onderzoeken. Een naar wensen van onze niet meer werkende inwoners voor activiteiten overdag. En een naar vrijwilligers die zulke activiteiten willen beginnen of uitbouwen en/of daarbij misschien hulp nodig hebben. Ze wil met andere organisaties bekijken hoe samen dagactiviteiten nog beter per dorp zijn in te vullen. Het Platform wil graag op de hoogte blijven.