Platform formeel geïnstalleerd

Plaatsingsdatum: 8-jan-2014 17:49:46

Sinds maart 2006 functioneert het Wmo-Platform Drimmelen als advies-orgaan voor het College van Burgemeester en Wethouders. Formeel was haar status binnen de gemeente echter niet vastgelegd.

Op 1 oktober 2013 heeft het College besloten het Platform officieel tot haar adviesorgaan inzake Wmo-aangelegenheden te benoemen.

Op 8 januari 2014 zijn de leden bij akte formeel benoemd tot leden van dit adviesorgaan. Dat gebeurde door ondertekening van de benoemingsakte door wethouder Mark van Oosterhout en door de individuele leden. Na afloop werd onderstaande foto gemaakt.

Het Wmo-Platform Drimmelen

2e Links boven, wethouder Mark van Oosterhout, Platform lid Stef de Vreede ontbreekt op deze foto.

Ondertussen werd ook het instellingsbesluit getekend door wethouder van Oosterhout.

Tekening van het installatiebesluit