Maatschappelijke stage

Plaatsingsdatum: 31-jan-2011 10:10:20

Het Wmo-Platform Drimmelen biedt een maatschappelijke stageplaats aan.

Daarom staat het Platform ook op de stagemarkt Drimmelen op 31 januari 2011.

Gevraagd wordt een onderzoek te doen naar leefbaarheid voor jongeren in Drimmelen en de rol vand e gemeente daarbij.

De stage is naar eigen inzicht en duur in te vullen.

De stage kan ook door twee studenten gedaan worden.

Voor meer informatie: zie bijgaande flyer.

Contactpersonen:

Anton Braat: anton-ans@wanadoo.nl

JanWillem van der Velden: jwvdvelden@planet.nl