Drimmelen kantelt

Plaatsingsdatum: 22-dec-2010 12:36:03

Blijven meedoen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wil ondersteuning geven aan burgers met een beperking.

Ook inwoners van Drimmelen met een (lichamelijke of geestelijke) beperking moeten zichzelf kunnen redden en mee kunnen (blijven) doen in onze samenleving.

U kunt daarvoor middelen of voorzieningen (traplift, scootmobiel, huishoudelijk hulp of vervoer) aanvragen bij het Wmo-loket. Dat loket beoordeelde of u recht op zo'n voorziening had. En gaf dan een beschikking af.

Een nieuwe aanpak van dat proces is uitgebreid besproken in het Wmo-Platform.

Kanteling

De huidige aanpak gaat “gekanteld” worden: Samen met de aanvrager wordt naar een goede persoonlijke oplossing gezocht om uw beperkingen te “compenseren”.

Zijn oplossingen te vinden met eigen gezinsleden, familie of kennissen, of uit uw eigen inkomen? Zo niet lukt het dan met een of meer in onze gemeente algemeen beschikbare mogelijkheden? En als dat ook niet lukt levert dan een individuele voorziening de voor u passende “compensatie” van uw beperking?

Daarbij worden de ondersteuning van uw eventuele mantelzorger en van vrijwilligers meegewogen bij het vinden van oplossingen.

Maatwerk

Het gaat om maatwerk voor vrijwel elke situatie. Waarbij u dus zelf betrokken wordt voor het vinden van de passende oplossing op uw maat.

Deze “Kanteling” vraagt zowel inzet van de gemeente als van u, als aanvrager. Want ook u, als inwoner van Drimmelen, hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het vinden van oplossingen. Een oplossing die voor u anders kan uitvallen dan voor uw buren.

Overgang

Hebt u al een Wmo-voorziening dan verandert er voorlopig weinig. Voor nieuwe of herziene aanvragen wordt samen gezocht naar de geschikte individuele oplossing.

De koerswijziging wordt in Drimmelen vanaf 2011 geleidelijk ingevoerd. Voorlichting en informatie over de nieuwe aanpak komt er aan.

De nieuwe Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, Gemeente Drimmelen 2011, is te vinden via Documenten/Publicaties.

Het Besluit komt binnenkort en daarna de nieuwe Beleidsregels.